Korleis bruke Temaweb?

Temaweb er bygd opp kring faga historie, norsk, kunst/design og musikk. Du skal her få hjelp til å sjå samanhengane på tvers av desse faga.

Dette gjer vi på følgjande måte:

  • Du kjem til ei oversikt over tidsperiodene for Norge og Verda.
  • Du vel ei periode enten for Norge eller Verda.
  • Du kjem inn på ei oversikt over dei viktigaste hendingane i denne perioda innan historie, litteratur, kunst/design og musikk..
  • Her kan du fordjupe deg i tema frå dei 4 faga på temaweb`en m/fagstoff, internettressursar, oppgåver og etterkvart løysingsforslag.
  • Målsettinga er at du skal få ei lettfattleg oversikt over ulike tema på tvers av dei 4 nemnde faga.
  • Du kan søke i ein av dei beste søkemotorane på internett, Google, frå alle fagsider. Tips for effektive søk på internett finn du her..

Læreplanane for dei aktuelle faga er lagt på ei eiga side, for at dei skal være i nærleiken og kunne brukast i planleggjing eller for nedlasting.

Du kan sjølvsagt også gå direkte og uavhengig av eit særskild tema, til internettressursar for desse 4 faga som ligg på eigne sider. Her vil det stort sett liggje hovudressursar - detaljane finn du knytt til periodene og faga.

Bakgrunnen og metodikken, som ligg til grunn for TEMAWEB, finn du presentert ved hjelp av Powerpoint 2000 her..

LUKKE TIL!

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk (Godøy skule - www.godoy.no)
Webmaster: Svein Frøystad