Læreplanar for grunn- og vg skule

Her finn du ei oversikt over læreplanane for faga som er omfatta av Temaweb, både frå grunn- og vidaregåaende skule. Planane er tilrettelagde i høve til presentasjonen av faga på Temaweb. I arbeidet med faga vil utvalet av fagstoff vere styrt av måla i læreplanane. Planane er lagt ut både som pdf-dokument og i Word-format.

L-97
Læreplanar i norsk
Læreplan i historie
Læreplan i kunst og handverk
Læreplan i musikk

Generell del av læreplanen i som pdf-dokument / word-dokument

Læreplanressursar
Skolenettet for både grunn- og vidaregåande skule, finn du på ein oversiktleg måte ved å klikke her..

Læreplanen i norsk for Grunnskulen som pdf-dokument / word-dokument
Læreplanen i norsk for vidaregåande som pdf-dokument
/ word-dokument

Læreplanen i historie for Grunnskulen som pdf-dokument / word-dokument
Læreplanen i historie for allmennfag vidaregåande som pdf-dokument
/ word-dokument.

Læreplanen i kunst og handverk for Grunnskulen som pdf-dokument / word-dokument. Læreplanen for form og farge allmennfag vidaregåande som pdf-dokument / word-dokument

Læreplanen i musikk for Grunnskulen som pdf-dokument / word-dokument
Læreplanen i musikk studieretningsfag vidaregåande som pdf-dokument
/ word-dokument.

For å åpne eit pdf-dokument, treng du Acrobat Reader installert på din pc. Programmet er gratis og kan lastast ned ved å klikke på ikonet ved siden av!

Last ned Acrobat Reader 5.0 norsk versjon!

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk (Godøy skule - www.godoy.no)
Webmaster: Svein Frøystad