Nettressursar historie

Ressurssider historie
Førkrigstida
1. verdskrig
Mellomkrigstida
2. verdskrig
1945-1960
1960-1980
1980-2000

 

Ressursider historie
 • Det 19. århundre
 • Nettbasert norgeshistorie(!)
 • Samfunnslære på nett - s-vev.no(!)
 • Studieboka - delfag frå universitetet i Oslo i norsk historie
 • Nettgymnaset: Norge etter 1850
 • Nettgymnaset: Verda etter 1850
 • Omfattande verdenshistoriske ressursar
 • Startsiden no - historieressursar
 • Cappelen sitt historieverk for vidaregåande skule
 • Gyldendal sitt multimediaverk i historie for 9. klasse
 • Historieressursar frå Kongsberg vidaregåande skule
 • Moderne verdenshistorie 1850 til i dag frå Mysen vidaregåande skule
 • WW2 Timeline - 1917-45 (!)
 • Spartacus International - omfattande historieressursar (!)
 • History Channel
 • History World
 • History Central
 • History Online
 • The History Net
 • WWW - History Central Catalogue (!)
 • Absolute Facts Com - historia til menneske som har endra verda (!)
 • BBC Online - History
 • War Times Journal
 • World History Archives

 • Tilbake!
   
  Førkrigstida
 • Norge frå 1885-1905
 • Det nye Noreg - 1905-1950
 • History Watch

 • Tilbake!
   
  1. verdskrig
 • Første verdskrig i 3 oversiktlige deler
 • History Watch
 • Oversikt over tap av menneskeliv under 1. verdskrig
 • Lenker til 1. verdskrig
 • World War I - Trenches on the web
 • World War I Naval Combat
 • World War I - The Maritime war
 • Encyclopaedia of the First World War
 • BBC Online - World War I

 • Tilbake!
   
  Mellomkrigstida
 • World War II Timline - 1918-38
 • Europeisk politikk i mellomkrigstida
 • History Watch
 • Korleis Hitler kom til makta

  Tilbake!
   
  2. verdskrig
 • Godøy skule sin krigsweb
 • Norsk krigsleksikon
 • Norge under 2. verdskrig
 • Krigstida i bilete
 • Norsk krigstrykksamling
 • Norsk hjemmefrontmuseum
 • History Watch
 • BBC Online - World War II
 • BBC News - “The day war begin” (!)
 • The World at War - history of WW 1939-45
 • World War II: Documents
 • 2. verdskrig frå britisk synsstad
 • 2. verdskrig med hovudvekt på Danmark
 • Slaget om Storbritannia (norsk)
 • The Imperial War Museum
 • 12000 bilete frå 2. verdskrig
 • Folkemord, historie og revisjonisme
 • “Vi har ikke lov til å glemme” - om konsentrasjonsleirane

 • Tilbake!
   
  1945-1960
 • Genreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms
 • Cappelen: Europa etter 1945
 • CNN perspective series. The Cold War
 • The Cold War Museum
 • Den kalde krigen i 40-årene / 50-årene
 • Koreakrigen

 • Tilbake!

  1960-1980
 • Norsk olje- og gassverksemd frå Gyldendal undervisning
 • Den kalde krigen i 60-årene / 70-årene
 • CNN - Cold War
 • Stor oversikt over ressurser om Den kalde krigen
 • Vietnamkrigen

  Tilbake!
   
 • 1980-2000
 • Den kalde krigen i 80-årene / 90-årene
 • Gulfkrigen

 • Tilbake!
  Google

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk (Godøy skule - www.godoy.no)
  Webmaster: Svein Frøystad