Musikk - Norge 1960-80

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

HOVUDMOMENT FRÅ PERIODA:

I denne perioden gjekk kultur og musikkliv gjennom ei utvikling der intenasjonale trendar fekk stadig meir innpass. Musikarane fekk inspirasjon og ny kunnskap. Den bevisste satsinga nasjonalt på å demokratisere og heve kvaliteten på musikk-tilbod over heile landet gav resultat. Stadig fleire norske musikarar frå fleire sjangarar hevda seg internasjonalt.

STIKKORD:
 • Klassisk musikk
 • “Piggtrå-musikken”
 • Andre artistar
 • Country-musikk
 • Norske jazzrockband
 • Klassisk musikk
  Ragnar Søderlid!
  Ny-romantikk kom til å prege mykje av musikken i første halvdel av den perioden, t.d. Egil Hovland. Det skulle vere musikk for publikum, og det skulle vere kjekt å gå på konsert. Ragnar Søderlinds sine verk er eit døme på denne treden. Hans ”Trauer musik” fekk gjennomslag hos publikum. Musikken var på mange måter politisk og er ein kritikk av Sovjet sin innmarsj i Tsjekkoslovakia.

  Klikk på bilete for ein større versjon av Arne Nordheim!Arne Nordheim gjekk nye vegar i si musikk-formidling og vart etter kvart internasjonalt kjend. Han skreiv musikk til ballett, film, radio og konsertsalar. Han har motteke både nasjonale og internasjonale prisar. Sidan 1981 har han budd i Grotten ”Statens æresbolig for kunstnarar”. I 1975 skreiv han ei multimediekantate som vart sendt over radio og tv der over 300 musikarar frå fem forskjellige byar deltok. Dette var eit nybrottsarbeid med både akustiske og elektroniske klagar som vekte merksemd langt utover lande-grensene.

  ”Piggtrå musikken” gjer sitt inntog i Noreg
  I 1960 var den første rock`n`roll bølga over i Noreg. Kompgruppa til Cliff Richard - The Shadows - inspirerte norske rockemusikarar til å spele instrumental musikk, der sangaren vart nedtona og fokus låg på gitarspelet. Musikarane fekk meir likeverdige roller. ”Piggtråmusikk” var eit uttrykk som vaksengenerasjonen brukte etter å både ha sett og høyrt kva som skjedde på scena! The Quivers nytta gamle slagarar som ”Dei nære ting” der dei fekk publikum med  ved å nytte den nye musikkforma.

  Cliff Richard and the Shadows


  I 1973 starta NRK opp programmet ”Norsktoppen”. Dette vart eit forum for norskspråkleg populærmusikk som hadde rom for både rock, slagarar og viser. Vømmøl spelemannslag med samfunnskritikk og progressive tekstar var ofte representert på listene.

  Mykje av rocken i denne denne perioden har vore omtalt som progressiv og henta inspirasjon i frå progessive musikarar i England og Amerika. Målet var ikkje å kome på første plass på hitlistene, men lage orginal rocke-musikk.

  Mange norske band vart svært dyktige til å spele, og kunne måle seg med engelske band t.d
  1960: The Vanguards.
  1961: The Pussycats frå Tromsø var eit band som utmerka seg og som mange hevda var på Klikk på bilete av Åge Aleksandersen for å sjå større versjon!høgde med utanlanske band
  1967: Little Earl & the Sapphires
  1968: Prudence
  1972: Popul VUH
  1975: Åge Aleksandersen

  Festivalen Ragnarock i Holmenkollen i 1973 var norsk variant av Woodstockfestivalen. Gruppa ”Saft” frå Bergen spelte saman med folkemusikaren Sigbjørn Bernhoft Osa. Dette var eit døme på samspell påtvers av sjangarane noko som fleire musikarar etter kvart prøvde ut.
  Sigbjørn Bernhoft Osa - klikk på bilete for større versjon!


  I 1967 lanserte Arve Sigvaldsen protest låten ”Graveyard paradise” med gruppa 126 frå Bodø. I 1968 gav han ut ”Romeo og Julie" med Inger Lise Rypdal, og seinare kom slagaren "fru Johnsen”.

  Andre norske artistar med eit breiare publikum
  Wenche Myhre i 1975 - klikk på bilete for større versjon!
  Grynet Molvig, Ray Adams, The Mon Keys, Søstrene Bjørklund, Jan Høyland, Kirsti Sparbo. Wenche Myhre kom i 1964 med “La meg være ung”, tekst Arne Bendiksen. Den vart i ettertid omtalt som ein av dei flottaste produksjonane i 1960-åra.

   Wenche Myhre i 1979 (video)

  Country musikk
  Den amerikanske popartisten Jim Reeves vart svært populær her i landet. Bjøro Håland har vore ein sterk eksponent for country musikk i Noreg. Som m.a. har henta inspirasjon frå  amerikansk country.
  Jim Reeves


   Songar av Jim Reeves - klipp i Real-Audio format

   I 1974 kom plata ”Frem frå glemselen”. Dette vart ein stor suksess og vart den første plata i Noreg med 100 000 solgte eksemplar. Gruppa Country Snakes med Ottar "Big Hand” Johannsen og Lillian Askeland sin musikk har óg sett spor etter seg i norsk countrymusikk

  Norske Jazzrockband
  Tidleg på 70-talet dukka det opp mange dyktige band med rockemusikarar som også tok blåseinstrument i bruk. T.d Reidar Myhre og Finn Eriksen sitt orkester.

  [Same periode Verda]

  Google

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk (Godøy skule - www.godoy.no)
  Webmaster: Svein Frøystad Oppdatert: 13.01.04