Musikk - Norge 1980-90

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

KLASSISK MUSIKK

Innanfor norsk musikliv har både kvalitet og breidde auka i dette tiåret. Norske byar og tettstadar fekk etter kvart eit mangfald av musikktilbod frå inn-og utland. Norsk musikk og musikarar hevda seg som aldri før i utlandet. På den klassiske musikk-arena vaks det fram ein heil generasjon av unge internasjonale etterspurde artistar som med jamne mellomrom spelde i verdensleiande orkester og som vann internasjonale priser.

STIKKORD:
 • Klassisk musikk
 • Komponistar
 • Populærmusikk
 • Visesang
 • Jazz
 •  
   

  Klikk på bilete av Leif Ove Andsnes for å sjå ein større versjon!Pianistane Leif Ove Andsnes (f 1970) og Håvard Gimse. Trompetisten Ole Edward Antonsen. I distrikta har Rikskonsertane og amatørmusikk-organisasjonane skapt grobotn for eit levande og variert musikktilbod.

   Lytt til Leif Ove Andsnes på jukeboksen på www.andsnes.com
   Lytt til klipp frå Ole Edvard Antonsen sin musikk på www.oleedvardantonsen.com

  Klikk på bilete for å sjå større versjon av Asbjørn Schaathun!Norske komponistar som har hevda seg i utlandet:
  Olav Anton Thommessen
  Rolf Wallin
  Cecilie Ore
  Asbjørn Schaathun

  Gjennom tiåret har det vore ei aukande satsing på musikkfestivalar med god mediadekning. Offentlege tilskot til musikklivet er lavare enn i tiåra før, og ein har gjort seg meir avhengig av private sponsorar.

  Populærmusikk

  Samisk inspirert musikk
  I 1980 vann Sverre Kjeldsberg og Mattis Hætta med sangen Samiid Ædnan, der tradisjonell joik var fletta inn. Bakgrunnen var Alta konflikta og teksten tok ei klart satndpunkt for samane sine rettar. I Eurovisjonsfinalen kom bidraget på siste plass. I Noreg har dette blitt den mest kjende joiken og har blitt ein del av vårt felles sangrepertoar. Joikeren Nils-Aslak Valkapaa har gjort nyskapande samarbeid mellom samisk musikk og andre genre. Joik har blitt kombinert med ulike stilartara, og viljen til å eksprimentere har vore stor frå samisk side. Mari Boine gav ut si første plate i 1985, og starta ei utvikling som skulle gjere henne til den største samiske artisten nokon gong.

  • Gruppa a-ha hadde stor suksess rundt i verda i 1980 åra. Videoen deira ”Take on me” vart stadig sendt på tv-stasjonar rundt omkring i verda.
  • Heavy rockebandet TNT gjorde suksess i USA, og fekk etterkvart eit namn i det internasjonale heavyrock-miljøet.
  • The Monroes
  • deLillios
  • Klikk på albumet Blå Lys for å sjå ein større versjon!Dance with a stranger
  • Vazelina Bilopphøggers med ei blanding av 1950-tals rock med totendialekt
  • Dizzietunes
  • Bobbysocks vann  Grand prix med ”La det svinge

  Visesang med brodd og humor.

  Jazz.
  I byrjinga av 1980-talet var talet på norske jazz-klubbar på topp. Norsk jazz hadde utvikla eit høgt kunstnarisk nivå og fekk stor internasjonal merksemd. Dei samarbeide med jazz-miljø i dei andre nordiske landa. Utviklinga har gått i bølger, men er basert på at den yngre generasjon både av utøverar og publikum har vore opptekne av den levande musikken.

  - Norsk Jazzhistorie
  - Norsk JazzArkiv
  - NRK Jazz
  - Norsk Jazzforum

  [Same periode Verda]

  Google

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk (Godøy skule - www.godoy.no)
  Webmaster: Svein Frøystad Oppdatert: 22.01.04