Musikk - Norge under 1. verdskrig

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

NORSK MUSIKK 1900–1918

Den seinromatiske stilen dominerte i Noreg i denne perioden. Impresjonalismen kom ikkje til Noreg før i 1920-åra. Norske komponistar var sterkt inspirert av Edvard Grieg. Han døydde i 1907.

Høyr nokre av Griegs kjende verker (som midi-filer):
 
Pianokonsert i A-moll
 Fra Per Gynts suite: Morgenstemning, Åses død og Anitras dans.

Christian Sinding var ein sentral komponist i denne perioden. Han henta inspirasjon frå tysk romantisk musikk og var lite påvirka av norsk folkemusikk. Han skreiv dei fleste av komposisjonane sine før 1920.

Klikk på bilete for ein større versjon av Edvard Grieg!

Edvard Grieg

Klikk på bilete for å sjå større versjon av Christian Sinding!

Christian Sinding

[Same periode Verda]

Google

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk - Webmaster: Svein Frøystad