Norsk - Norge under 1. verdskrig

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

I denne perioden var alle opptekne av den verdskrigen som rasa utei Europa. Det gjaldt og dei som elles var opptekne med å skrive. Dei forfattarane som verka før krigen, skreiv nok dei manuskript, eller bøker, som dei hadde planlagt å skrive før krigen braut ut. Så fekk dei bøkene sine gitt ut etter krigen. Men då krigen er over, skjer det ein heil del innan litteratur.

- Sjå mellomkrigstida!

[Same periode Verda]

Google

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk  - Webmaster: Svein Frøystad