Norsk - Verda under 1. verdskrig

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

I denne perioden var menneska opptekne av den krigen som rasa. Mange forfattarar og skribentar var kalla ut til krigsteneste. Fleire miste livet, og mange gjorde erfaringar i krigen som dei skreiv om seinare. Mykje av den litteratur som kom til i  mellomkrigstida (Sjå denne perioden), bygg nettopp på dei opplevingar som menneska gjorde i krigen. Om du les om forfattarar før verdskrigen, og forfattarar etter krigen, så finn du at det er stort sett dei same namn som går att. Men krigen gir dei noko nytt å skrive om, og kanskje ein ny måte å uttrykkje seg på?

- Sjå Mellomkrigstida!

[Same periode Norge]

Google

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk - Webmaster: Svein Frøystad