Norsk - Verda under 2. verdskrig

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

HOVUDMOMENT FOR PERIODA KAN KORT OPPSUMMERAST SLIK:

I dei fem åra krigen varte kan ein ikkje snakke om dei internasjonale linjene innan litteratur. Heller ikkje om forfattarar som skriv bøker for eit verdspublikum. I mange land er det  eit fascistisk styresett som utøver sensur, og dei som skriv mot styresmaktene risikerer strenge straffer.

Skal ein finne ut kva som blir produsert i desse åra, må ein sjå på korleis det skrivne ord blir nytta i vårt land, og dermed kunne dra linjer til land i ein liknande situasjon.

[Same periode Norge]

Google

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk
Webmaster: Svein Frøystad Oppdatert:
11.01.04