Verda under 2. verdskrig - Oppgåver

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

Til deg som jobbar med weben !

Som du ser er det klikkbare stikkord/deloverskrifter til stoffet som gir oversikt over utviklinga i 2.verdskrig. For å skaffe deg kunnskap om denne krigen bør du lese det stoffet du finn presentert for det aktuelle temaet.

Ta for deg kvart hovudstikkord, les og ta notatar. Som du ser er mange ord i teksten klikkbare. Her finn du meir stoff om emnet. Kanskje treng du ei opplysning som ikkje står i sjølve teksten, eller du vil fordjupe deg i akkurat denne delen av krigshistoria.

For å hjelpe deg fram til god oversikt over stoffet er det sett opp spørsmål/oppgåver til kvar deloverskrift. Deloverskrifta vert berre nemnt med nummer.

OPPGÅVER HISTORIE:

1
Kva var Versailles-traktaten?
Kva land var fascistiske mot slutten av 1930-talet?
Kva var Anschluss?

2
Når var angrepet på Polen?
Kva er blitzkrieg?
Når og kva var Vinterkrigen?
Kva var ”operasjon Weserübung”?
Fortel tre fakta frå evakueringa frå Dunkerque.

3
Kven var statsminister i England under 2.verdskrig?
Kva betyr RAF?
Kva var Luftwaffe?
Kor mange fly sverma inn over Sør-England 15.august 1940?
Kva skulle desse flya der?
Kan du forklare dette utsagnet: ”Aldri har så mange hatt så få takke for så mykje”.
Vel deg ut eit tysk slagskip -  fortel om det. (Ca. ½ side.)

4
Kven var Josef Stalin?
Kva var ”operasjon Barbarossa”?
Kvifor vart slaget om Stalingrad så viktig?

5
Kven var leiarar for dei britiske – og dei tyske – troppane i Afrika?
Kvar stod det viktigaste slaget i Afrika?

6
Kva var aksemaktene
Når – og kva – var angrepet på Pearl Harbour?
Kva film fortel om krigen i Asia?

7
Når - og kva – var ”operasjon Overlord”? (D-dagen)
Kva var ”festung Europa”?
Kva var spesielt for byen Dresden?
Når var krigen slutt?
Kva var ”little boy” og ”fat man”?
Kva var den endelege løysinga?
Kor mange menneske døydde under 2. Verdskrig?

8
Kva fredsorganisasjon vart oppretta etter krigen?
Klikk på Nürnberg-prosessen. Sjå bilete.
Finn ut fakta om dei to mennene til venstre i fremste rekkje, og nr. to frå høgre i andre rekkje?

Tilbake!

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk
Webmaster: Svein Frøystad Oppdatert:
11.01.04