Norge under 2. verdskrig (1939-45)

HISTORIE - NORSK - KUNST OG DESIGN - MUSIKK
OPPGÅVER -
ELEVARBEID

HISTORIE: (klikk her for meir!)
 • Hitler og Norge
 • Altmark
 • Det tyske åtaket
 • Blücher vert senka
 • Vidkun Quisling
 • Konge og regjering
 • Kampane i Norge
 • Josef Terboven
 • Nasjonal Samling(NS)
 • Heimefronten
 • Utefronten
 • Handelsflåten
 • Shetlandsfarten
 • Frontkjemparane
 • Frigjeringa av Finnmark
 • Tysk kapitulasjon
 • Kongen kjem attende
 • Krigsoppgjeret
 • Jødane under krigen
 • ”Tyskertøsene”
 • I Norsk Krigsleksikon kan du stort sett finne “alt” om krigen i Norge, 1940-45
  NORSK: (klikk her for meir!)
 • Nordahl Grieg
 • Sigrid Undset
 • “NYORDNING”:
 • i aviser
 • i NRK
 • i kulturlivet
 • i skule og kyrkje
 • Viktige forfattarar
 • Motstandsdikt
 • Knut Hamsun
 • Krigstida i litteraturen
 • Psykologiske romanar
 • Biografiske romanar
 • Dagbøker
 • Anne Franks dagbok
 • Tarjei Vesaas
 • Aftenposten sin forfattarindeks finn du m.a. omtale av forfattarar frå krigstida i Norge.
  KUNST OG DESIGN: (klikk her for meir!)
 • Reidar Aulie
 • Sigurd Winge
 • Rolf Nesch
 • Nasjonalgalleriet
 • Heimefronten
 • Hannah Ryggen
 • Arne Ekeland
 • Illegale aviser
 • Moteklede
 • Jødisk kunst
 • Klikk her for å gå til KunstWeb!

  Skulenettet sin Kunstweb finn du gode oversikter over epoker og retningar

   
  MUSIKK: (klikk her for meir!)
 • Harald Sæverud
 • ”Kjempeviseslåtten”
 • Geir Tveitt
 • Fartein Valen
 • Pauline Hall
 • Oppblomstring av musikklivet
 • Klikk her for å gå til Kristian Evensens Musikksider!
  På denne Musikkweb`en finn du greie oversikter over dei ulike periodene, til dømes for 1900-talet

  [Same periode Verda]

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk - Webmaster: Svein Frøystad