Elevarbeid - Norge under 2. verdskrig

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

Godøy skule sin KRIGSWEB med tema både frå krigen i Norge og i verda!

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk Prosjektleiar: Ivar Rød
Webmaster:
Svein Frøystad Oppdatert: 11.01.04