Norge under 2. verdskrig - Oppgåver

[Historie] [Norsk] [Kunst og design] [Musikk] [Oppgåver] [Elevarbeid]

Til deg som jobbar med weben !

Som du ser er det klikkbare stikkord/deloverskrifter til stoffet som gir oversikt over utviklinga i 2.verdskrig. For å skaffe deg kunnskap om denne krigen bør du lese det stoffet du finn presentert for det aktuelle temaet.

Ta for deg kvart hovudstikkord, les og ta notatar. Som du ser er mange ord i teksten klikkbare. Her finn du meir stoff om emnet. Kanskje treng du ei opplysning som ikkje står i sjølve teksten, eller du vil fordjupe deg i akkurat denne delen av krigshistoria.

For å hjelpe deg fram til god oversikt over stoffet er det sett opp spørsmål/oppgåver til kvar deloverskrift. Deloverskrifta vert berre nemnt med nummer.

Oppgåver historie
Oppgåver norsk

OPPGÅVER HISTORIE:

1
Kva var hovudårsaka til det tyske angrepet på Norge?
Kva var kodeord for angrepet?

2
Kvifor var det tyske skipet ”Altmark” i Norge?

3
Når var det tyske angrepet på Norge?
Kven var leiar for den tyske angrepsstyrken?

4
Kvifor var det så viktig å stoppe kryssaren ”Blücher”?
Kva var Elverumsfullmakta?

5
Kva nordmann ”tok makta” då tyskarane angreip Norge?
Korleis gjorde han det?
Kva heitte partiet hans?

6
Kva heitte skipet som frakta kongen til England?
Kvifor reiste han ut frå Tromsø?
Kva film fortel om felttoget i Norge?

7
Kven var den øvste sivile tyske leiaren i Norge?

10
Kva gjorde heimefronten?
Kva var Gestapo?
Kva vart norsk militær motstand mot tyskarane kalla?
Nemn ein viktig norsk sabotasjeaksjon?

11
Kva var utefronten?

12
Kva var det viktigast norske bidraget til alliert siger under krigen?

13
Finn fram til 5 fakta om Shetlandsfarten frå Godøya.

14
Kva var ein frontkjempar?

15
Kva er den ”brente jords taktikk” ?
Mange var ”tvangsflytta sørover” -  kom det nokon til Godøya?

16
Kva betyr kapitulasjon?
Når kapitulerte tyskarane i Norge?

17
Kva heitte kongen vår under 2. Verdskrig?
Når kom kongen tilbake til Norge etter krigen?

18
Finn fram tiltre viktige opplysningar om Henry Rinnan.

19
Kor mange norske jødar overlevde krigen?
Kva var Auschwitz?

20
Kvifor vart norske jenter kalla tyskertøser?

Tilbake!

OPPGÅVER NORSK:

 • Finn fram til kjende norske forfattarar som arbeidde for Norge si sak under krigen.
 • Kva gjekk den tyske ”nyordninga” ut på?  Fortel kort.
 • Nemn to fakta om illegale aviser.
 • Kven var ”stemmen frå London” ?
 • Kvifor vart norske lærarar sende til fangeleir i Kirkenes ?
 • Kvifor vart biletboka Snorre Sel forboden?
 • Nemn nokre forfattarar som skreiv mot tyskarane?
 • Kjenner du namnet på eit eller fleire motstandsdikt frå  krigen?
 • Kva kjend norsk forfattar støtta tyskarane under krigen.? Skriv litt om det.
 • To bøker – Ni liv og Anne Franks dagbok vart svært populære etter krigen. Finn ut kva desse bøkene handlar om?
 • Tilbake!

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk Prosjektleiar: Ivar Rød
  Webmaster:
  Svein Frøystad Oppdatert: 11.01.04