Etterkrigstida Norge (1945-60)
 
 

HISTORIE - NORSK - KUNST OG DESIGN - MUSIKK
OPPGÅVER - ELEVARBEID

HISTORIE: (klikk her for meir!):
 • Marshallhjelpa
 • Arbeiderpartiet
 • Norsk utanrikspolitikk
 • Økonomi og arbeidsliv
 • Industrien
 • Skipsfarten
 • Jordbruket
 • Fråflytting
 • Skogbruk
 • Fiskeri
 • Gå til denne nettutstillinga for å se korleis  gjenreisningen av Finnmark gikk føre seg.

  NORSK: (klikk her for meir!):
 • Johan Borgen
 • Torborg Nedreaas
 • Tarjei Vesaas
 • Agnar Mykle
 • Jens Bjørneboe
 • Aksel Jensen
 • Etterkrigslyrikken
 • Rolf Jacobsen
 • Paal Brekke
 • Haldis Moren Vesaas
 • Inger Hagerup
 • Kulturlivet
 • Kulturpåverknad utanfrå
 • Barne og ungdomslitt.
 • Torbjørn Egner
 • Anne Cath Vestly
 • Alf Prøysen
 • Astrid Lindgren
 • Boka i ei fjernsynstid
 • Klikk her for å kome til Litteraturnettet!

  Litteraturnett finn ei grei oversikt over etterkrigstida i litteraturen i Norge

  KUNST OG DESIGN: (klikk her for meir!)
 • Inger Sitter m.fl.
 • Utsmykking Oslo Rådhus
 • Skulptur
 • Arnold Haukeland
 • Arkitektur
 • Bustadbygging
 • Funksjonalistane
 • Tre som byggjemateriale
 • Sverre Fehn
 • Knut Knutsen
 • Design
 • Scandinavian Design
 • Christian Dior
 • Ungdomsklede
 • Strikkeklede
 • Vinter-OL 1952
 • Skulenettet sin Kunstweb finn du
   gode oversikter over
  epoker og retningar

  MUSIKK: (klikk her for meir!)
 • Klassisk musikk
 • Internasjonalisering
 • Populærmusikk
 • Norsk pop-musikk
 • Andre artistar
 • Klikk her for å gå til Kristian Evensens Musikksider!
  På denne Musikkweb`en finn du greie oversikter over dei ulike periodene, til dømes for 1900-talet

  [Same periode Verda]

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk (Godøy skule - www.godoy.no)
  Webmaster: Svein Frøystad