Norge i Førkrigstida (1900-14)

HISTORIE - NORSK - KUNST OG DESIGN - MUSIKK
OPPGÅVER
- ELEVARBEID

HISTORIE: (klikk her for meir!)
 • Parlamentarismen
 • Handel
 • Unionsstriden
 • Karlstadsemja
 • Norge får ny konge
 • Industrivekst
 • Strid - konsesjonslovene
 • Politikk i eit nytt land
 • Sosiallovgivning
 • Merkesaker
 • Utanrikspoltikk
 • Kjende nordmenn
 • Klikk her for å komme til Museumsnett med fakta om Norge på 1814-1905!
  Museumsnett kan du finne ut mykje om korleis det var å bu i Norge før i tida!
  NORSK: (klikk her for meir!)
 • Knut Hamsun
 • Hans E. Kinck
 • Kvinnelege forfattarar
 • Norske forlag
 • Gullalderen i barnelitteraturen.
 • I Norge si litterturshistorie finn du eit eige avsnitt - nyromantikken.
  KUNST OG DESIGN: (klikk her for meir!)
 • Realisme og naturalisme
 • Kunstnarstreik 1882
 • Impresjonismen
 • Edvard Munch
 • Frida Hansen
 • Kvinnelege målarar
 • Symbolisme
 • Henri Matisse
 • Skulptur
 • Arkitektur
 • Jugendstil
 • Design
 • Moteklede
 • Kunsthandverk
 • Klikk her for å gå til KunstWeb!
  Skulenettet sin Kunstweb finn 
  epoker og retningar
  MUSIKK: (klikk her for meir!)
 • Edvard Grieg
 • Christian Sinding
 • Klikk her for å gå til Kristian Evensens Musikksider!
  På denne Musikkweb`en finn du greie oversikter over dei ulike periodene, til dømes for 1900-talet

  [Same periode Verda]

  [Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

  Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
  Redaktør:
  Åshild Støbakk - Webmaster: Svein Frøystad