T E M A W E B for det 20. århundre 
 - portal for tema og prosjektarbeid
 
 

VELKOMEN til TEMAWEB! Føremålet med denne nettenesten er å gjere det enklare og meir oversiktlig å jobbe med tema, både for deg som er elev og deg som er lærar.

Kva skjedde i Norge?

Kva skjedde i Verda?

Førkrigstida i Norge

Førkrigtida i Verda

1. verdskrig i Norge

1. verdskrig i Verda

Mellomkrigstida i Norge

Mellomkrigstida i Verda

2. verdskrig i Norge

2. verdskrig i Verda

Etterkrigstida 1945-1960

Etterkrigstida 1945-1960

1960-80

1960-80

1980-90

1980-90

1990-00

1990-00

[Startside] [Arbeidsmåte] [Læreplanar] [Perioder] [Lenker]

Temaweb er ein netteneste frå PILOT, Møre og Romsdal
Redaktør:
Åshild Støbakk (Godøy skule - www.godoy.no)
Webmaster: Svein Frøystad